Huba Shiitake

Na tejto stránke publikujeme pre serióznych záujemcov o superpotraviny profesionálne podložené, starostlivo editované a zároveň ľahko dostupné články. Naše štúdie sú zamerané na superpotraviny, na ich účinky a na ich najefektívnejšie využitie. Okrem toho si tu môžete prečítať aj štúdie zamerané na tému alkalizácie. Kým sa my snažíme naše články zafarbiť aktuálnym a zaujímavým obsahom, radi uvítame aj spätnú väzbu od našich čitateľov. Naše články sú editované kolegami, ktorí vynikajú jednak v novinárskej, ale aj zdravotníckej oblasti, samozrejme za pomoci skúsených odborníkov.