Doprava:
Konečná suma:
(Spolu výrobok/výrobkov v košíku)
Pokračovať v nákupe Objednávka

Okrem si naši zákazníci objednali :

Všeobecné zmluvné podmienky

Dodanie a platenie

Dodanie tovaru v hodnote nad 40 Eur je bezplatné, či si naše produkty objednáte cez telefón, alebo cez našu webovú stránku. Pokiaľ svoju objednávku uskutočníte pred 13:00, v tom prípade Váš balík doručíme už v ďalší deň. Ak však svoju objednávku uskutočníte po 13:00 hodine, doručenie môžete očakávať do dvoch pracovných dní. O doručení zásielky Vás bude kuriérska služba UPS informovať SMS správou.
Prosíme, majte na zreteli, že doručovanie prebieha od pondelka do piatka od 8:00 do 17:00 hodiny.
Hodnotu zásielky môžete vyplatiť kuriérovi v hotovosti pri jej doručení.

V prípade akýchkoľvek otázok ohľadne našich produktov kontaktujte náš zákaznícky servis na e-mailovej adrese: servis@super-greens.eu.

Uvedené ceny sú vyhradené len pre vašu informáciu, podliehajú zmenám, potenciál pre chyby, nepreberáme žiadnu zodpovednosť.

Ochrana osobných údajov

Naša spoločnosť pristupuje k Vašim osobným údajom s úctou, nevydáme ich tretej osobe.

Všetky Vaše osobné dáta, ktoré uvediete do objednávky, ako napríklad adresa, telefónne číslo, číslo platobnej karty atď., slúžia výlučne len na správne doručenie balíka.

Vašu e-mailovú adresu nepoužijeme na zasielanie spamu, nepodporujeme ani zasielanie nevyžiadaných listov. Z času na čas informujeme svojich stálych zákazníkov o svojich aktuálnych akciách. V prípade, že si nežiadate dostávať ani listy tohto druhu, informujte nás o tom na e-mailovej adrese: servis@super-greens.eu.

Záruka

Spoločnosť DrNatura-supergreens poskytuje na SuperGreens 60-dňovú záruku vrátenia peňazí, lebo pri prvom užívaní sa odporúča 2-3-mesačná počiatočná očista.

Naše skúsenosti ukazujú, že zákazník, ktorý si na začiatku objedná len jednu dávku, zvyčajne po uplynutí dvoch – troch týždňov dokúpi ďalšie, či už pre vlastnú potrebu, alebo pre svojich blízkych. V prípade dodatočného objednania druhej alebo tretej dávky si taktiež môžete vychutnať výhody tohto úžasného produktu, ale v prípade, že si neobjednáte naraz trojmesačnú dávku, môžete prísť o značné úspory.

Zaručená spokojnosť
V plnej miere sme si vedomí toho, že naše produkty prekonajú všetky Vaše očakávania. V skutočnosti len veľmi malé percento našich zákazníkov využije našu garanciu vrátenia peňazí, aj to väčšinou z osobných alebo z finančných dôvodov, a nie preto, že nie sú spokojní s produktom. Takto sa v skutočnosti potvrdzuje náš vysoký ukazovateľ úspešnosti a zaručená spokojnosť.

Podmienky záruky vrátenia peňazí
Vrátenie produktov: V prípade, ak nie ste úplne spokojný s produktom, pošlite nám ho späť a my Vám vrátime kúpnu cenu. Dôležité je, aby ste všetky obaly (neotvorené) poslali späť na adresu: DrNatura-supergreens, 1 Brook Avenue,Wembley HA9 8PH, London, UK, lebo len za vrátené obaly Vám môžeme vrátiť cenu produktov. Za balíky po uplynutí 60-dňovej záruky peniaze nevrátime. Prosíme, priložte do balíka faktúru, alebo jej kópiu a presné číslo Vášho účtu (kódy IBAN A SWIFT nám zašlite mailom). Poštovné za vrátený balík hradí zákazník. V prípade platenia kartou nie je potrebné uviesť číslo účtu, peniaze Vám prevedieme späť na Váš účet. Rozhodnúť sa môžete do 60 dní od prevzatia balíka. Toto je bezpodmienečná záruka vrátenia peňazí, nemusíte udávať dôvod. Prevod peňazí trvá 15 dní (15 pracovných dní od prevzatia vráteného balíka), do toho času Vás žiadame o trpezlivosť. Pre bezproblémové vybavenie reklamácie Vás prosíme, aby ste zásielku odoslali doporučene. V prípade straty balíka tak budeme mať prehľad o jeho preprave a Vy máte dôkaz, že ste ho na pošte podali.

Všeobecné zmluvné podmienky

Tento dokument upravuje tie zmluvné podmienky medzi The Akaline Company a užívateľmi webovej stránky www.supergreens.sk, ktoré sa vzťahujú na používanie služieb nachádzajúcich sa na webovej stránke, ďalej upravuje vzťah medzi webovou stránkou a užívateľmi.

I. Všeobecné ustanovenia

Vymedzenie pojmov

1. článok
Na základe uvedeného v týchto zmluvných podmienkach sa nižšie vymenované výrazy a pojmy vzťahujú na nasledovné:

Predmet zmluvy

2. článok

3. článok
Služby zabezpečené spoločnosťou DrNatura-supergreens sú rôznorodé, ich počet priebežne rastie a v záujme ďalších vylepšení a rozšírenia sa hocikedy môžu meniť (voľný prístup, predbežná registrácia, zaplatenie príslušnej ceny po registrácii), ďalej ich počet, vlastnosti a spôsob zabezpečenia spoločnosť DrNatura-supergreens môže hocikedy zmeniť.

Schválenie všeobecných zmluvných podmienok. Registrácia

4. článok

Užívateľské meno a heslo

5. článok

Úprava zmluvných podmienok

6. článok

II. Služby

Bezplatné služby

7. článok
Za bezplatné služby poskytnuté spoločnosťou DrNatura-supergreens sa považujú tie služby, ktoré má užívateľ k dispozícii po registrácii na základe 2. odseku 4. článku týchto zmluvných podmienok prostredníctvom webových stránok DrNatura-supergreens.

Ceny a spôsob platby

8. článok

Užívateľ na zaplatenie ceny môže využiť ľubovoľný spôsob platby uvedený na webových stránkach www.supergreens.sk.

III. Práva a povinnosti zmluvných strán

Práva a povinnosti užívateľa

9. článok
Užívateľ má právo na online služby poskytované na základe týchto zmluvných podmienok a na prístup a používanie služieb spôsobom určeným spoločnosťou DrNatura-supergreens. Pre prístup k službám, ktoré vyžadujú registráciu, je užívateľ povinný zadať užívateľské meno a heslo.

10. článok
Užívateľ má právo na prístup k svojim údajom a na zmenu svojich údajov, ktoré uviedol počas registrácie na webovú stránku www.supergreens.sk. Užívateľ tieto svoje práva môže využiť cez svoj užívateľský profil on-line.

11. článok

Práva a povinnosti poskytovateľa

12. článok
DrNatura-supergreens sa zaväzuje, že v súlade s týmito zmluvnými podmienkami urobí všetko, čo bude v jej silách v súvislosti s používaním služieb.

13. článok

14. článok

15. článok

IV. Ochrana osobných údajov

Osobné údaje

16. článok
DrNatura-supergreens ma právo na základe 2. odseku 4. článku týchto zmluvných podmienok po registrácii zhromažďovať, použiť a spracovať všetky údaje v spojitosti s užívateľom. Informácie slúžiace na identifikáciu užívateľa môžu obsahovať krstné meno, priezvisko, adresu, telefónne číslo, povolanie a iné osobné údaje, ktoré užívateľ uvedie počas registrácie. Táto informácia môže taktiež obsahovať aj iné údaje, ktoré užívateľ vyplní, uvedie, alebo používa v spojení s poskytovanými službami, alebo pri účasti v akýchkoľvek propagáciách, výhrach, v súťažiach, alebo prieskumoch atď.

Spracovanie osobných údajov

17. článok

Superpotraviny blog: